HostBill DocsJPK_FA

JPK_FA

Overview


The module supports JPK_FA export of XML invoices.

Moduł zapewnia wsparcie eksportu faktur do XML zgodnego z JPK_FA(3). Moduł wymaga by PLN był ustawiony jako waluta główna lub jako dodatkowa "Use 2nd currency" w sekcji Document Templates.
Uwaga: Wersja alpha, wymaga weryfikacji przez księgowego

Aktywacja modułu


 1. Plugin jest darmowy i dostępny dla wszystkich użytkowników HostBill. Aby aktywować plugin należy przejść do Settings→ Modules→ Plugins → Inactive, odnaleźć i aktywować plugin JPK_FA.
 2. Gdy moduł jest aktywny, użytkownik zostanie przekierowany do Settings→ Modules→ Plugins w celu konfiguracji modułu.

Konfiguracja modułu


Uzupełnij pola:

 1. Wybierz "module display name" - nazwę modułu
 2. Wybierz, czy plugin ma być dostępny dla wszystkich, czy wybranych członków zespołu (Staff Members)
 3. Kod urzędu skarbowego - kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA (do wyboru z listy)
 4. Podmiot: Nazwa
 5. Podmiot: NIP
 6. Podmiot: Ulica
 7. Podmiot: Nr Domu
 8. Podmiot: Nr Lokalu
 9. Podmiot: Powiat
 10. Podmiot: Wojewodztwo
 11. Podmiot: Miejscowosc
 12. Podmiot: Gmina
 13. Podmiot: Kod Pocztowy
 14. Podmiot: Kod Kraju
 15. PLN - wybierz, czy waluta PLN ustawiona jest jako waluta główna czy waluta dodatkowa
 16. Pole klienta z VATEU/NIP - kod pola rejestracyjnego klienta, odpowiadającego za przechowywanie NIP/VATEU - domyślnie vateu
 17. Auto-walidacja - waliduj każdy generowany XML w oparciu o XSD - może wpłynąć negatywnie na czas generowania faktur